شهر نام نماینده تلفن ثابت تلفن همراه آدرس
رشت
آقای
09114125735 رشت خیابان سعدی انتهای کوی فلاحتی پلاک 4
اصفهان 09130335364 اصفهان پایانه مادر حمل و نقل استان زرین بار غرفه 7
شیراز09176948194شیراز بزرگراه امام خمینی پایانه شیراز واحد 3
مشهد09156665639مشهد آزادراه مشهدباغچه پایانه حمل و نقل مشهد واحد 6
مازندران09114125735مازندران رویان بجنب میدان الغدیر پلاک 85
بندر عباس09176948194 بندرعباس یزرگراه آسیا هفتاد پایانه حمل و نقل بندر غرفه 30
قزوین09191934779 قزوین جنب شهرک صنعتی لیا سالن اصلی غرفه 4
کرج09105887767کرج پایانه حمل و نقل شهید کلانتری آموت بار
یزد09130335364یزد جاده کنار گذر جنب شحنه پایانه حمل و نقل غرفه 12
فهرست